Witamy na stronie Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej.

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu

Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej:  01.01.2017 r.

Data ostatniej aktualizacji:   01.03.2021 r.

Status pod względem zgodności z ustawą. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 04.04.2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączności wymienionych poniżej części druków nie jest dostępna cyfrowo.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2021-03-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt; osoba kontaktowa –

Małgorzata Spryńska

adres e-mail: zdpprzemysl@op.pl

nr telefonu: 16 6750025

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnianie informacji niedostępnej oraz  składać skargi na brak zapewniania dostępności.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu mieści się w budynku Oficyny przy Plac Dominikańskim 3 w Przemyślu. Pomieszczenia biurowe zlokalizowane są na pierwszym piętrze budynku do których można dojść klatką schodową. Budynek nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.       Przy drzwiach wejściowych do budynku znajduje się domofon. Osoba chcąca wejść do budynku sygnalizuje to domofonem i zostaje wpuszczana do budynku, jeśli jest osobą niepełnosprawną – pracownik merytoryczny schodzi na parter budynku i tam w wyznaczonym miejscu petent jest odpowiednio obsługiwany. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W roku bieżącym planowany jest remont toalet na parterze z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe tak jak dla Starostwa Powiatowego w Przemyślu- wyznaczone miejsca dla niepełnosprawnych.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

 

 

  • LICZNIK ODWIEDZIN

    Dzisiaj: 25    Wszystkich: 300022