Witamy na stronie Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i zwrotów dla Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu w 2021 roku

Dodatkowe pole:Data dodania: 09.12.2020r.

ZDP.332-1/2020/21                                                                    Przemyśl,  16.12.2020  r.

 

 

 

 

 

                                Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu informuje że w postępowaniu                         o udzielenie zamówienia na „na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania , przemieszczania                             i doręczania przesyłek pocztowych i zwrotów dla Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu w 2021 roku  ””

prowadzonym w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

została wybrana oferta złożona  przez Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa   - za cenę   : do kwoty   8.492,50  zł brutto .

 

 

W postępowaniu  wpłynęła 1 oferta złożona  przez Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa  . Wybrana oferta spełniła wszystkie wymagania określone w Zaproszeniu do składania ofert.

 

 

Kwota jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  8.500,00 zł brutto.

 

 

                                                                                              DYREKTOR

                                                                                    mgr Janusz Hołyszko

 

PLIKI DO POBRANIA
  • LICZNIK ODWIEDZIN

    Dzisiaj: 94    Wszystkich: 268054