STRONA GŁÓWNA

 


Dyrektor
mgr Janusz Hołyszko
Tel.: (016) 675-00-25

Główny księgowy
mgr Maria Pawłowska-Misiak
Tel.: (016) 675-00-25

Starszy inspektor nadzoru
Kazimierz Walczak
Tel.: (016) 675-00-25

Referent
mgr Elżbieta Kalita
Tel.: (016) 675-00-25

Inspektor nadzoru
Tel.: (016) 675-00-25

Inspektor do spraw ewidencji dróg
mgr Tomasz Gałuszka
Tel.: (016) 675-00-25

Starszy specjalista do spraw umów i zamówień publicznych
mgr Małgorzata Spryńska
Tel.: (016) 675-00-25

Starszy specjalista do spraw finansowo - księgowych
mgr Ewa Zachara
Tel.: (016) 675-00-25