Lektor

logo zdm

logoBIP gov logoBIP gov
 • |  1 Wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym

 • |  2 Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym liniowych urządzeń obcych- opłaty roczne

 • |  3 Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń obcych oraz reklam - opłaty roczne

 • |  4 Wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego na prawach wyłączności

 • |  5 Wniosek na lokalizację w pasie drogowym liniowych urządzeń obcych, urządzeń obcych oraz reklamy reklamy-prawo do dysponowania nieruchomością- działką drogową

 • |  6 Wniosek o wydanie decyzji na budowę lub przebudowę zjazdu

 • |  7 Wniosek o wydanie warunków technicznych na budowę lub przebudowę zjazdu zwykłego technicznego awaryjnego

 • |  8 Wniosek o wydanie warunków technicznych na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych

 • |  harmonogram robót

 • |  klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych do cx

 • |  wniosek przystanki

 • |  wniosek informacja publiczna

 • |  wniosek kat 1 pojazdy

 • |  zgłoszenie szkody osobowej

 • |  zgłoszenie szkody w pojeździe

 • |  Zgodna na przetwarzanie danych osobowych

 • |  wniosek o usunięcie drzew

Inwestycje zrealizowane
Sieć dróg Powiatu Przemyskiego to długość
482,581 km
Edytuj
ZDP Przemyśl
Wzory wniosków
Mapa dróg powiatu
Plan Akcji Zima