Lektor

logo zdm

logoBIP gov logoBIP gov

Sprawozdanie z kontroli zarządczej za rok 2018

Sprawozdanie z kontroli zarządczej za rok 2019

Sprawozdanie z kontroli zarządczej za rok 2020

Sprawozdanie z kontroli zarządczej za rok 2021

Inwestycje zrealizowane
Sieć dróg Powiatu Przemyskiego to długość
482,581 km
Edytuj
ZDP Przemyśl
Wzory wniosków
Mapa dróg powiatu
Plan Akcji Zima